Thông báo tổ chức lớp đối tượng Đoàn học kỳ II năm học 2019 – 2020

0
419

Thời gian: 10h30 ngày 19.5.2020

Địa điểm: phòng B06

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN LẦN 2 HK II  NĂM HỌC 2019 – 2020

STT Họ và tên  Lớp 
1 Nguyễn Thị Ka Thy 21AV01
2 Nguyễn Lê Thập Tam Thanh Hiền 22TC01
3 Đỗ Thị  Hoài Thương 20AV01
4 Lê Đình Thiện 22TH01
5 Nguyễn Trần Thương 22TH01
6 Nguyễn Đình Ý 22TH01
7 Nguyễn Quốc Đại 22TH01
8 Phan Tuấn Kiệt 22TH01
9 Lê Huỳnh Thanh Tùng 22TH01
10 Vũ Văn Tuệ 22TH01
11 Nguyễn Văn Trường 22TH01
12 Nguyễn Văn Hậu  22TH01
13 Trần Văn Vàng  22TH01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here