Thông báo - Kế hoạch

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TUYỂN SINH 2020

Phòng CTSV&CĐT thông báo tuyển Tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ tuyển năm 2020. Nội dung: Hỗ trợ tuyển sinh, giới thiệu...

Cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề “BinhDuong Startup Innovation”...

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa...